1. Home
  2. Docs
  3. Aruanded ja kanded
  4. Kliendi kanded

Kliendi kanded

 

 

Kliendi kannete alt saab näha klientide kanded ja saldosi.

Kliendi kanded- valides sobiva vahemiku või sobivad kuupäeva saab näha klientide kandeid. Näita ainult avatud kandeid valides, näitab programm kandeid mis ei ole tasaarveldatud. Kannet saab avada vajutades kande numbri peale. Siit saab teha tasakaalustusi klientidega, tasaarveldada kliendi ettemakseid arvetega ja arveid ettemaksetega. Selleks on kande lõpus nooled, millele vajutades avaneb tasakaalustus. 

Müügiarvete sisestamisega pearaamatusse seob programm ise ettemaksed ära arvega ja näitab kliendi kannete all tasaarvelduse kannet, mille saab siit ka kustutada. Tasakaalustuse alt saab kanda ka arveid lootusetuks, märkides konto, kirjelduse ja summa.

Tasaarveldused (sidumised arvete ja ettemaksetega)

Kõik sidumata kliendi kannetel on nimekirjas lõus noole märk. Mugavalt võib aktiveerida nupu näita ainult avatud kandeid, siis filtreerib programm nähtavale ainult sidumata kanded.

Näide:

Klient on teinud ettemakse 300 eurot, müügiarve summa oli 1800 eurot. Avada ettemakse 300 eurot vajutades noole märgile.

Märgi lahtrisse “seo summa” 300 eurot ja teen kasti linnukese. Dokumendi kuupäevaks valida kuupäeva millega soovid tasaarvelduse teha. Jääk näitab 0 ja salvesta.

Nüüd näitab et müügiarvest summas 1800 eurot on tasaarveldatud 300 eurot.

Lootusetuks kandmine:

Selgub et arvest 1500 eurot ei laekugi, vajutada noolte märgile,avaneb tasaarveldus, valida konto ning märkida summa reale 1500 eurot ja salvesta. Nüüd kanti nõue lootusetuks.

Näide:

Antud näites on näha,et klient 2 on ettemaks summas 50 000. Müügiarve oli talle summas 50 000. Valida kuupäev millal teha tasaarveldus, märkida linnuke kasti seo summa. Jääk lahtris ei ole erinevust, siis seotakse kogusumma 50 000.

Kui soovid siduda näiteks 40 000, siis märgi üleval summa lahtrisse -40 000, linnuke kasti seo summa. Jääk lahtris näitab jääki 10 000 ehk 10 000 jääb veel sidumata.

Saldod seisuga– saab näha soovitud kuupäeva seisuga klientide saldosi arvete lõikes.

Saldod koond- koondab saldod klientide lõikes.