1. Home
  2. Docs
  3. Aruanded
  4. Kliendi kanded

Kliendi kanded

 

 

Kliendi kannete alt saab näha klientide kanded ja saldosi.

Kliendi kanded- valides sobiva vahemiku või sobivad kuupäeva saab näha klientide kandeid. Näita ainult avatud kandeid valides, näitab programm kandeid mis ei ole tasaarveldatud. Kannet saab avada vajutades kande numbri peale. Siit saab teha tasakaalustusi klientidega, tasaarveldada kliendi ettemakseid arvetega ja arveid ettemaksetega. Selleks on kande lõpus nooled, millele vajutades avaneb tasakaalustus. Müügiarvete sisestamisega pearaamatusse seob programm ise ettemaksed ära arvega ja näitab kliendi kannete all tasaarvelduse kannet, mille saab siit ka kustutada. Tasakaalustuse alt saab kanda ka arveid lootusetuks, märkides konto, kirjelduse ja summa.

Antud näites on näha,et klient 2 on ettemaks summas 50 000. Müügiarve oli talle summas 50 000. Valida kuupäev millal teha tasaarveldus, märkida linnuke kasti seo summa. Jääk lahtris ei ole erinevust, siis seotakse kogusumma 50 000.

Kui soovid siduda näiteks 40 000, siis märgi üleval summa lahtrisse -40 000, linnuke kasti seo summa. Jääk lahtris näitab jääki 10 000 ehk 10 000 jääb veel sidumata.

Saldod seisuga– saab näha soovitud kuupäeva seisuga klientide saldosi arvete lõikes.

Saldod koond- koondab saldod klientide lõikes.

Kas see juhend aitas teid? Jah 2 Ei