1. Home
  2. Docs
  3. Aruanded ja kanded
  4. Tarnija kanded

Tarnija kanded

 

 

Tarnija kannete all saab näha tarnijate kandeid ja saldosi.

Tarnija kanded– valides sobiva vahemiku või sobivad kuupäeva saab näha tarnijate kandeid.  Näita ainult avatud kandeid valides, näitab programm kandeid mis ei ole tasaarveldatud. Kannet saab avada vajutades kande numbri peale. Siit saab teha tasakaalustusi tarnijatega, tasaarveldada tarnija ettemakseid arvetega ja arveid ettemaksetega. Selleks on kande lõpus nooled, millele vajutades avaneb tasakaalustus.

Tasaarveldused (sidumised arvete ja ettemaksetega)

Siit saab teha tasakaalustusi tarnijatega, tasaarveldada tarnija ettemakseid arvetega ja arveid ettemaksetega. Selleks on kande lõpus nooled, millele vajutades avaneb tasaarveldus.

Aktiveeri nupp näita ainult avatud kandeid, programm filtreerib välja ainut kanded mis on sidumata.

Näide:

Tarnijale on tehtud ettemakse summas 240 eurot, tarnijalt on ka ostuarve summas 240 eurot.

Avada ettemakse, selleks vajutada noolte märgi peale,avaneb aken

Märgi lahtrisse “seo summa” 240 eurot, märgi linnuke. Vali kuupäev, millega ettemaks seotakse. Jääk näitab 0. Salvesta ja tasaarveldus ongi tehtud.

Kui on vaja osaliselt siduda ettemaksu, näiteks 100 eurot. Märgi lahtrisse “seo summa” 100 eurot. Jääki näitab -140, st. ettemaksu on sidumata veel 140 eurot.

Näide:

Maksude tasaarveldamine

 

Näites on Maksuametile tehutud ettemaks summas 1000 eurot. Vajuta ettemaksu rea lõpus olevale noole märgile, avaneb aken

Märgi linnuke kasti mis maksud soovid tasaarveldada ja salvesta. Tasaarveldatud 530 eurot ja ettemaksuks jab veel 470 eurot.

Teine variant: Soovid tasaarvelda ainult sotsiaalmaksu summas 330 eurot. Liigu selle rea lõppu ja vajuta noole märgile, avaneb aken

Nüüd märgi ettemaksu reale lahtrisse seo summa -330 ja tee kasti linnuke.

Vali kuupäev ja salvesta.

Saldod seisuga– saab näha soovitud kuupäeva seisuga tarnijate saldosi arvete lõikes.