1. Home
  2. Docs
  3. Registrid
  4. Kaubad,teenused

Kaubad,teenused

Valida registrid ja kaubad/teenused.

Saab lisada juurde uusi kaupu ja teenuseid, olemasolevaid muuta ning kustutada.

  • KÜ kulude jaotamiseks tuleb seadistada kaubad ja teenused. KÜ arvetele tulevad kirjeldused ja ühikud selle järgi. Näiteks kui soojusenergia on vaja jagada KÜ arvetele ruutmeetri järgi, siis soojusenergia ühikuks tuleks siin valida ruutmeeter. Kaubagrupiks saab valid kas tegemist on kommunaalmaksega või majandamiskuluga.
  • Kasutus tuleks valida ostu-ja müügiartiklites siis, kui kulu jagatakse ostuarvelt. Nt. Prügi, küte jne.
  • Kasutus müügiartiklites tuleks valida siis, kui jagatakse müügiarvetele, aga ostuarvet selle kohta pole. Nt remondifond.
  • Kasutus ostuarvetes tuleks valida, kui kaup või teenus on ainult ostuna.
  • Müügihinnaks võib panna summa, kui on kindel müügihind. KÜ puhul näiteks remondifond igakuine kindel summa.
  • Järjekord arvel saab märkida mitmendale reale tekib müügiarvele selle kauba/teenuse artikkel.
  • KÜ aruandes kasutatav koguse arvutus- nähtav ainult KÜ mooduliga. Valides üüriarvestuse aruandes pikema perioodi, näiteks aasta, saab seadistada kuidas tulevad aruandesse kogused. Siin saab seadistada, kas kogused summeritakse üüriarvestuse aruandesse või programm võtab koguse korteri andmete seadistusest. Näiteks soojusenergia jagatakse arvele köetavale pinnale, valides lahtrisse köetav pind, siis üüriarvestuse aruandes ei summerita kokku terve aasta köetavat pinda.