1. Home
  2. Docs
  3. Alustamine
  4. Algsaldod

Algsaldod

Selleks, et alustada programmiga tööd, peate sisestama algsaldod.

Pearaamatu kontode algsaldod.

Kui alustate oma ettevõtte raamatupidamise sisseseadmist alates 1. jaanuarist, siis sisestage pearaamatusse algsaldo kanne 31. detsembri kuupäevaga.
Aasta keskel raamatupidamise tarkvara vahetav ettevõtte ei täida Aruandeperioodi tulemit, see arvutatakse
tulude ja kulude vahena.

Klientide ja tarnijate algsaldod

Nii klientide kui tarnijate andmed saab importida Exceli failist.
Täita tuleb kõik avatud arved ja ettemaksud.
Andmete sisestamisel luuakse programmi uued tarnijad ja kliendid.

Korteriühistu klientide(korteriomanike) algsaldode sisestamiseks tuleb luua ennem korterid (muidu tekivad topelt kliendid). Vali korteriühistu, siis korterid ja mõõdukohad ja loo korterid ja uued kliendid Ellrexi (vt juhendist Koreriühistu peatüki alt).

Kassa ja panga algsaldod

Enne andmete sisestamist on vaja kõigepealt seadistada Registrid – Panga, kassa
arvelduskontod

Põhivara algsaldod

Enne andmete sisestamist on vaja kõigepealt defineerida põhivarad  Registrid – Põhivarad