1. Home
  2. Docs
  3. Alustamine
  4. Müügiarve seadistus

Müügiarve seadistus

Müügiarve seadistuses saab määrata müügiarvete numeratsiooni, eesliited, numbriseeria kohtade  arvu. Kui raamatupidamise tarkvara vahetatakse aasta keskel saab jätkata varasemat numeratsiooni,  märkides mis peab olema järgmine number. Eraldi numbriseeria on viivisarvetele, kui viiviseid arvestatakse.

Kui arvele on vaja lisada täiendavat informatsiooni saab vaba teksti lisada lahtrisse Kommentaar pärast arve ridu.

Arvele saab valida meeldiva värvi.

Kui KÜ-s kogutakse vee, gaasi, elektriandmeid näitudega, siis saab märkida, kas info tuuakse tekstina arvele või mitte.

Kui KÜ korterites on mitu veemõõtjat, saab märkida, kas arvele tuuakse iga veemõõtja kogus eraldi, või read summeeritakse.

 

Saab valida, kas arvele tuuakse arvestuse aluse ühikud.

Arvele tuuakse saldo arve koostamise kuupäevaga.

Arvele võetakse saldo arve kuupäevast üks päev varasem.

 

Arvel näidatakse viivise protsenti.

 

Arvele tuuakse kõik võlas olevad arved.

 

Seob klientide ettemaksed, kui müügiarved on kinnitatud ja sisestatud pearaamatusse.

 

Toob arvele nime, kes arve koostas. Raamatupidaja tavaliselt.

 

Toob arvele e-maili, mis on üldandmetes kontaktiks märgitud.

 

Toob arvele teksti kaubatabelist.

Kui vastav lahter on kliendiandmetes täidetud, toob arvele füüsilise isiku isikukoodi, juriidilise isiku puhul registrikoodi.

Näidukaart, kus kuvatakse tarbitud kogused vesi, elekter, gaas vms mida KÜ liikmetele vahendab. Lisaks paberil arvelt tabeli välja lõigates saab edastada uued näidud.

 

Lisab pdf arve päisele korteri numbri.

Eesti keelsele arvele saab märkida, et tasumiseks summa oleks ka välja kirjutatud sõnadega.

 

 

Võimalik koostada automaatsed müügiarved lepingutest.

Korteriühistu valikud on nähtavad ainult KÜ moodulit kasutades.

Maksetähtaja lahtrisse saab märkida, mitu päeva alates arve kuupäevast on aega arvet tasuda.

Kui arve saadetakse e-kirjana, siis saab maketina salvestada millised head soovid kliendile lisaks arvele saadetakse.