1. Home
  2. Docs
  3. Alustamine
  4. Kontoplaani seadistus ja registrite seadistused

Kontoplaani seadistus ja registrite seadistused

Tuleks määrata majandusaasta alguskuupäev, tavaliselt algab majandusaasta 01.01 ja lõppeb 31.12. Ettevõtte vorm on kas äriühing või korteriühistu. Kontoplaani loomiseks vajutada Loo OÜ kontoplaan (KÜ puhul Loo KÜ kontoplaan).

Loodud kontoplaani saad näha valides registrid ja kontoplaan. Sealt saab muuta ja kustutada kontosi ning lisada juurde kontosi.

Käibemaksu liikide all saab seadistada käibemaksu määrasid ja protsente ning valida sobivad kontod.

Põhivara gruppide all saab muuta põhivara, lisada ja kustutada.

Osakondade all saab lisada osakondi,kui on vajadus pidada osakondade arvestust.

Kulukeskuste all saab lisada kulukohti kuludepõhiseks arvestuseks  ja samuti projektide all saab lisada projekte, kui on vajadus projektipõhist arvestust pidada.