1. Home
  2. Docs
  3. Töölehed
  4. Müügiarved

Müügiarved

Müügiarveid saab koostada valides töölehed ja müük. Valida uus müügiarve.

Samuti saab ka müügiarveid  koostada, kui arve materjal tuleb e-mailile, vajutades nupule müügiarve.

Kui müügiarve on koostatud ja salvestatud, siis märkides linnukese kasti saab müügiarve kinnitada, saata kliendile, arhiveerida, eemaldada kinnitust, sisestada pearaamatusse ning kustutada.

 

 

 

Arve numbrile vajutades avaneb koostatud arve ja kliendile vajutades avaneb aken kus saab kliendi andmeid muuta (kliendi andmeid saab muuta ka valides Registrid ja Kliendid).

Vajutades printeri nupule, saab arvet vaadata, vajutades klambri nupule saab arve pdf ja prügikasti nupust saab arve kustutada.

Koosta viivisarved- enne viivisarvete koostamist tuleb minna registrid-> kliendid ja seadista kliente või lisada kliendi kaardile viivise protsent.

 

Valida kliendid ja määrata viivise protsent.

 Avatud aknas, vali kuupäev millega soovid viivised arvestada ja märgi arved millele on vaja viivised arvestada. Vajuta koosta arved.

Avatud arveread– nähtav ainult KÜ mooduliga.

 

MÜÜGIARVE READ

Valides müügiarve read, avanevad kõik müügiarve read. Siit on võimalik muuta tehingu kontot.

Märgi kõik või soovitud müügiarve read (vajadusel sorteeri ridu), vali tegevus ja muuda pearaamatu kontot. Vali konto ja muuda. Nüüd on soovitud ridadel muudetud tehingu konto.

Loo KÜ müügiarved on kasutusel ainult KÜ mooduliga. 

Avanevas aknas märgi arve kuupäev. Kui ülevaate all on seadistatud maksetähtaeg päevades, siis arvutatakse maksetähtaeg. Kui arve kuupäev on tehingukuupäevast erinev sisesta tehingu kuupäev ja perioodi kuupäev. Vali ühistu korterid, millistele arve koostatakse. Vaikimisi on kommentaar enne arveridu periood, mille eest arve koostatakse.

Vajutades nuppu Salvesta moodustatakse fikseeritud arveridadega arved. Valik Avatud arveread avab kõik koostatud arveread. Valikus saab muuta üksikuid ridu või neid kustutada.

 

Täpsemalt vaata Juhendites-> Korteriühistu-> Korteriühistu müügiarvete koostamine

Kas see juhend aitas teid? Jah 1 Ei