1. Home
 2. Docs
 3. Töölehed
 4. Müügiarved

Müügiarved

Müügiarveid saab koostada valides töölehed ja müük. Valida uus müügiarve.

Samuti saab ka müügiarveid  koostada, kui arve materjal tuleb e-mailile, vajutades nupule müügiarve.

Kui müügiarve on koostatud ja salvestatud, siis märkides arved ja valides Tegevus, avaneb aken valikutega.

 • Kinnita- kinnitab arved
 • Eemalda kinnitus- aamaldab arvelt kinnituse
 • Sisesta pearaamatusse- teeb müügiarvete kanded pearaamatusse
 • Saada kliendile- saadab arved kliendi e-mailile
 • Saada e-arved kliendile- saadab arved e-arvetena. Nähtav ainult kui e-arved on aktiveeritud. Peab olema aktiveeritud e-arvete saatmine (Ülevaade ja Seadistused).
 • XML panka- võimaldab teha XML faili
 • Kopeeri arved- kopeerib märgitud arved
 • Arhiveeri- arhiveerib arve Ellrexi arhiivi
 • Arhiveeri arved üheks PDF failiks- arhiveerib kõik märgitud arved üheks pdf failiks Ellrexi arhiivi. Kataloogi kuhu salvestada annab valida.
 • Kustuta pearaamatust- kustutab arved pearaamatust
 • Kustuta- kustutab kõik märgitud arved.

Vajutades arve numbri peale,saab avada üksikut arvet. Siit saab samuti üksikut arvet saata kliendile, kopeerida, koostada kreeditarvet, muuta arvet ja vaadata arve pdf-i. Arve muutmisel kustutada ka arved enne pearaamatust, siis muuta arvet ja sisestada muudetud arved uuesti pearaamatusse.

 

 

 

Arve numbrile vajutades avaneb koostatud arve ja kliendile vajutades avaneb aken kus saab kliendi andmeid muuta (kliendi andmeid saab muuta ka valides Registrid ja Kliendid).

Vajutades printeri nupule, saab arvet vaadata, vajutades klambri nupule saab arve pdf ja prügikasti nupust saab arve kustutada.

VIIVISARVED

Koosta viivisarved- enne viivisarvete koostamist tuleb minna registrid-> kliendid ja seadista kliente või lisada kliendi kaardile viivise protsent.

 

Valida kliendid ja määrata viivise protsent.

Viiviarvete koostamiseks tuleb valida koosta viivisarved.

Avaneb aken

 

 

NB! Näitab müügiarveid, mis on kinnitatud ja sisestatud pearaamatusse (müügiarve staatus on sisestatud).

 Avatud aknas, vali kuupäev millega soovid viivised arvestada ja märgi arved millele on vaja viivised arvestada. Vajuta koosta arved.

Avatud arveread

Nähtav ainult KÜ mooduliga.

Vaata täpsemalt Korteriühistu -> Korteriühistu müügiarvete koostamine-> Avatud arveread.

 

MÜÜGIARVE READ

Valides müügiarve read, avanevad kõik müügiarve read. Siit on võimalik muuta tehingu kontot.

Märgi kõik või soovitud müügiarve read (vajadusel sorteeri ridu), vali tegevus ja muuda pearaamatu kontot. Vali konto ja muuda. Nüüd on soovitud ridadel muudetud tehingu konto.

Loo KÜ müügiarved on kasutusel ainult KÜ mooduliga. 

Avanevas aknas märgi arve kuupäev. Kui ülevaate all on seadistatud maksetähtaeg päevades, siis arvutatakse maksetähtaeg. Kui arve kuupäev on tehingukuupäevast erinev sisesta tehingu kuupäev ja perioodi kuupäev. Vali ühistu korterid, millistele arve koostatakse. Vaikimisi on kommentaar enne arveridu periood, mille eest arve koostatakse.

Vajutades nuppu Salvesta moodustatakse fikseeritud arveridadega arved. Valik Avatud arveread avab kõik koostatud arveread. Valikus saab muuta üksikuid ridu või neid kustutada.

 

Täpsemalt vaata Juhendites-> Korteriühistu-> Korteriühistu müügiarvete koostamine

STATISTIKA

Vajutades statistika on võimalik näha müügi statistikat kuude ja aastate lõikes ning kõikide klientide lõikes või ainult valitud.

Articles