1. Home
  2. Docs
  3. Töölehed
  4. Müügiarved

Müügiarved

Müügiarveid saab koostada valides töölehed ja müük. Valida uus müügiarve.

Samuti saab ka müügiarveid  koostada, kui arve materjal tuleb e-mailile, vajutades nupule müügiarve.

Kui müügiarve on koostatud ja salvestatud, siis märkides linnukese kasti saab müügiarve kinnitada, saata kliendile, arhiveerida, eemaldada kinnitust, sisestada pearaamatusse ning kustutada.

Vajutades printeri nupule, saab arvet vaadata, vajutades klambri nupule saab arve pdf ja prügikasti nupust saab arve kustutada.

Koosta viivisarved- enne viivisarvete koostamist tuleb minna registrid-> kliendid ja seadista kliente.

 

Valida kliendid ja määrata viivise protsent.

 Avatud aknas, vali kuupäev millega soovid viivised arvestada ja märgi arved millele on vaja viivised arvestada. Vajuta koosta arved.

 

Loo KÜ müügiarved on kasutusel ainult KÜ mooduliga. 

Avanevas aknas märgi arve kuupäev. Kui ülevaate all on seadistatud maksetähtaeg päevades, siis arvutatakse maksetähtaeg. Kui arve kuupäev on tehingukuupäevast erinev sisesta tehingu kuupäev ja perioodi kuupäev. Vali ühistu korterid, millistele arve koostatakse. Vaikimisi on kommentaar enne arveridu periood, mille eest arve koostatakse.

Vajutades nuppu Salvesta moodustatakse fikseeritud arveridadega arved. Valik Avatud arveread avab kõik koostatud arveread. Valikus saab muuta üksikuid ridu või neid kustutada.