1. Home
  2. Docs
  3. Töölehed
  4. Ostuarved

Ostuarved

Ostuarved saabuvad enamasti meiliga. Selleks on Ellrex RP-s liidestatud e-mail.

E-mailide kaustas säilitatakse saabunud kirju 90 päeva. See järel
kustutatakse. Siit võib nn töödeldud kirjad järje hoidmise eesmärgil ka
ise kustutada. Hoida kaustas ainult sisestamata arveid.
Valides postkastis kirja avaneb saabunud e-mail, kus manuse saab alla laadida, avada uues aknas,
muuta failinime metaandmetega, sisestada Ellrex RP-sse ostuarvena, saata faili edasi minu e-mailile,
muuta failinime käsitsi või fail kustutada.

Ellrex ost avab faili uues aknas ja ka ostuarve sisestamise akna.

Kui tarnija on juba olemas baasis, siis saab ta valida. Kui tarnija on uus, siis alustades kirjutamist Tarnija
nimetus lahtrisse, leitakse andmed äriregistrist. Päring äriregistrisse toimub ka lahtris Registrikood. Kui
on vaja teha ülekandeid tarnijale, tuleb täita ka lahter Tarnija pangakonto. Kui pangakonto on
kliendikaardile lisatud, siis võetakse andmed tarnija kaardilt. Lisa arvenumber, kui on siis sisesta
viitenumber, püsiva viitenumbri saab seadistada tarnija kaardil, tehingukuupäev ja arvekuupäev kui
see on erinev tehingukuupäevast. Vaikimisi kirjutab arvekuupäevaks tehingu kuupäeva. Sisesta tähtaeg
kuupäevaga või päevades. Päevades sisestades arvutab tähtaja kuupäeva.
Edasi vali toode/ teenus. Kui on vaja uus toode/teenus lisada, saab seda teha Laokaupade all. Sisesta
kogus ja summa. 

Vali ostuarve abiks- siit saab valida ostuarve mis on eelnevalt olnud, osaliselt on andmed täidetud. Hea kasutada KÜ puhul, kuna korteriühistutel on tavaliselt samad hankija arved igakuiselt. Valides salvesta arhiivi, salvestab programm ostuarve arhiivi, faili nime lisab automaatselt.

Makseviis- Arve saab märkida tasutuks. Kui arvele on vaja koostada maksekorraldus panka, siis ei märgi tasutuks. Valikus on:

  • Pank
  • Kassa
  • Deebetkaardiga tasutud ostuarved
  • Krediitkaardiga tasutud ostuarved
  • Aruandev isik- aruandev isik on valikus,kui on lisatud töötaja ja märgitud aruandvaks isikuks (lisada saab Registrid ja töötajad).

Vajuta sisesta. Kui arve on märgitud tasutuks, siis arvet muuta ei saa. Kustutada enne tasumine ja siis saab muuta.


KÜ-s on igakuiselt samad tarnijad, seega on programmis võimalik kasutada arve sisestamisel eelmist
arvet. Kui valida sisestamise aknas paremalt ülevalt Vali ostuarve abiks. Samal ajal kui arvet sisestada,
pakub programm ka uut faili nime. Pakub kataloogi kuhu sisestatud arve fail salvestatakse. Vajutades
siin sisesta salvestatakse faili arhiivikausta.

Kui ostuarved on sisestatud Ellrex RP-sse, siis võib kõik saabunud kirjad märkida ja kustutada.

Tarnija andmeid saab hõlpsalt muuta ka ostuarvete juurest, vajutades tarnija nime peale (andmeid saab muuta ja lisada ka valides Registrid ja Tarnijad). Avaneb aken andmete muutmiseks.

 

 

 

 

Vajutades arve numbri peale avaneb koostatud arve.

Saabunud e-arved

E-arvete vastuvõtmist saab aktiveerida Ülevaade, Seadistused ja Aktiveeri e-arvete vastuvõtmine.

Saabunud e-arved tulevad Ost ja Saabunud e-arved.

Arveid saab sorteerida valides staatusest kas saabunud, sisestatud, kustutatud või kinnitatud.

Osturead

Osturidade juurest on võimalik muuta pearaamatu kontot.

Märkides ära soovitud või kõik ostuarved tuleb valida tegevus ja siis muuda pearaamatu kontot.

 

 

Vali õige konto ja muuda. Muudab ära kõikidel valitud arvetel pearaaamatu konto.

Articles