1. Home
  2. Docs
  3. Töölehed
  4. Maksed

Maksed

PANGA IMPORT

Panga impordiks valida sobiv fail

Panga import- pangakirjed, mis programm on ära tundnud ja maksed on korras, kuvatakse rohelistena. Mustana ja punastena kuvatud read vajavad tähelepanu, nende kinnitamisel pearaamatukandeid ei tehta. Makse kirjendamiseks tuleb vajutada nuppu

avanevas aknas kuvatakse tasumata ostuarved, lisaks on võimalik märkida ettemaks või pearaamatust leida konto. Panga väljavõtet võib importida mitmeid kordi, (nt päeva või nädala kaupa), programm tunneb ära juba imporditud kanded ja lisab neile kirje

Programm seob (tasakaalustab) ise panga importimisel IBAN kontonumbri ja viitnumbri (olemasolu korral) alusel, seetõttu on soovituslik lisada tarnija andmetesse või ostuarve lisamisel pangakonto number ja viitenumber. Kliendi kanded jätab programm esialgsel sidumisel meelde ja hiljem tunneb need ise IBAN numbri alusel.

Olemasolevad kirjed saab kustutada. Kui impordil on kõik ülevaadatud ja rohelised, siis saab kõik kirjed ära märkida ja vajuta tasakaalustada, programm teeb kanded.

Pangateenuse kanded tunneb programm automaatselt ära importides ja märgib need roheliseks, kande teeb pangateenuse kontole.

MAKSEKORRALDUS

Maksekorralduse tegemiseks valida maksekorraldus ja täita vajalikud väljad. Samuti saab teha siit maksekorraldusi kreeditarvete ja ettemaksete tagastuseks.

Tehingu liik – valige tehingu liik – tarnijatega või klientidega.

Filtreerida maksetähtpäevani– valige mis tasumise tähtajani makseid teha. Samuti saab teha siit maksekorraldusi kreeditarvete ja ettemaksete tagastuseks.

Pank – valige pangakonto millelt maksekorralduse soovite teha. Väljal kuvatakse selle panga nimetus, mille arveldusarvelt väljamakse kohta maksekorraldust koostate.

Makse kuupäev – valige, kas maksekorralduse kuupäev on makstähtpäev või valitud kuupäev.  Vaikimisi annab programm makse kuupäevaks arve tasumise tähtaja.

Pangakonto – tarnija või kliendi pangakonto number, mis lisandub maksekorraldusele tarnija/kliendi andmetest või arvelt. Lisa käsitsi, kui on jäänud andmetesse lisamata.

Viitenumber –tarnija viitenumber, mis lisandub tarnija kaardilt. Saab lisada käsitsi siia juurde, kui on jäänud tarnija andmetele lisamata.

MAKSED

Maksete all on näha kõik maksed ja siit saab lisada uue makse, lisada ettemakseid ja muuta makseid ning vaadata maksete aruandeid.

Maksete aruanne– vali vahemik või periood, siis panga konto või kassa ja koosta aruanne. Jättes lahtri pank/kassa tühjaks näitab kõiki makseid.

Kui soovite leida nimekirjast konkreetset makset, siis kasutage filtreid, mis on maksete nimekirja veergude pealkirjade juures.

Uue makse tegemiseks valida lisa uus makse, olemasoleva makse muutmiseks ava makse, vajutades dokumendi numbrile.

Tehingu kuupäev- valige makse kuupäev.

Selgitus– kirjutage lahtrisse makse selgitus.

Valuuta– valida mis valuutas on makse.

Summa– kirjutage lahtrisse makse summa.

Tehingupartneri nimi– märkige kellele makse tehakse.

Pank/kassa– valige makseks sobiv pangakonto või kassa.

Kurss– Konventeerib valuutamaksed Eesti Panga valuutakursile. Saab ka ise muuta.

Suund– valige kas tegemist on väljamineku või sissetulekuga.

Kliendi/tarnija maksed-lisades uue makse näitab programm nimekirjas tarnijatele tasumata arveid ja klientide laekumata arveid, märkides linnukese kasti saab koostada tarnijatele ja klientidele makse. Valige salvesta ja programm teeb kande.

Kui summa on erinev,siis programm näitab erinevust punasena.

Näide: tasutakse tarnija arved väiksemas summas.Märkige seo summa lahtris tasutud summa ja üleval summa lahtris samuti tasutud summa. Vajuta salvesta.

Pearaamatu kontot ja summat saab muuta vajutades pearaamat.

Kliendi/tarnija ettemaksu saab lisada, kui valida ettemaks. Märgi klient või tarnija, kirjeldus ja summa (üles summa lahtrisse märgi ka summa)

ning salvesta.

Kõiki panga ja kassa kandeid on võimalik näha ja muuta ka valides aruanded -> panga ja kassa kanded. Vajutades dokumendi numbrile suunab programm maksetesse makset muutma.

Tags , , ,
Kas see juhend aitas teid? Jah 4 Ei