1. Home
  2. Docs
  3. Korteriühistu
  4. Näidud

Näidud

Kui oled loonud ära kululiiigid (korteriühistu- seadistused- kululiigid), siis ilmuvad siia mõõtjad näitude sisestamiseks. Kõigepealt vali lahtrist kuu ning sisesta ära lõppnäidud, et korteriomanikud saaksid hakata uusi näite sisestama.

Lõppnäitude sisestamiseks  vali periood. Näiteks alustad raamatupidamisega jaanuarist, siis lõppnäidud sisesta detsembrisse. Vali sobiv vaade. Vajutades lõpus olevale märgile avaneb rida.

Sisesta lõppnäidud. Näidud salvestuvad automaatselt. Kui näidud sisestatud,siis märgi ära kõik näidud ning kinnita/lukusta.

Nüüd valides ülevalt uue perioodi on näha et näidud on lukust lahti ja inimesed saavad uusi näite sisestada. Eelneva kuu lõppnäidu viib programm ise uue kuu algnäiduks. Kui avad eelneva kuu lukust lahti,siis kustuvad uue kuu näidud ära, juhul kui uude kuusse on ka juba näite sisestatud,siis enam eelnevat kuud avada ei tohiks.

Mõõturi vahetudes saab lisada uue mõõturi vajutades nupule 

lisa uus näitur. Vali kaubakood ning sisesta algnäit.

ÜHISTU MÕÕDUKOHAD

Kui lisasid eelnevalt korteriühistu- korterid ja mõõdukohad- ühistu mõõdukohad ühistule mõõtja,siis tekib siia samuti see mõõtja näitude sisestamiseks. Vali lisa uus näitur ja sisesta algnäit.

Nüüd tekkis ka siia tarbitud vee kogus. See mõõtja on ainult informatiivne, siit ei saa saata arvestust müügiarvele. See on enda jaoks vaatamiseks, kui palju kulus näiteks ühis WC-s vett.

Näide: Lisasin ühistu mõõdukohaks ühis WC. Näiteks on majal ühis WC kasutusel mida kasutavad näiteks korter 2 ja 5. Koosolek on otsustanud et nemad maksvad ühis WC-s tarbitud vee eest korteris elevate inimeste arvu peale. Antud näites kulus külma vett 5 kanti. Kuna tegemist on informatiivse väljaga,siis siit arvele seda 5 kanti vett panna ei saa. Tuleb jagada 5 kanti vett vee ja kanalistsiooni ostuarvelt. Korrutad 5 kanti läbi vee hinnaga,saad teada vee maksumuse ning summa jagad ostuarvelt elanike arvule korteritele 2 ja 5.

NÄIDUD MÜÜGIARVELE

Siit saab saata näidud müügiarvetele. Enne saatmist peab olema Loodud KÜ müügiarved.


Näitab ära kaubakoodi, müügihinna, mis on määratud ära kaubad ja teenused all ning summa kokku näitudest. Kui soovid jagada ainult vee ülekulu,siis märgi linnuke kasti ainult ülekulu ning ülekulu kaubakood ja vali meetod. Jättes tühjaks lahtrid ja valida saada müügiarvele,saadab programm vee-ja kanalistasiooni müügiarvetele mõõturite tarbimise alusel igale korterile.

Kui soovid jagada ka vee ülekulu korterite vahel,siis sisesta kulu ostuarvel summa (vee ostuarve summa), ülekulu kaubakood (näiteks vee ülekulu) ja vali meetod kuidas soovid jagada ülekulu.

 Näide: Kui on vaja arvetele jagada vesi ja kanalisatsioon eraldi ridadega. Kõigepealt tuleb teha kaubad ja teenused eraldi kaubad vesi ning kanalisatsioon. Kulu ostuarvel lahtrisse sisesta summa (maja veekandid kokku ehk antud näites kulus 59 kanti korrutad vee ja kanalisatsiooni hinnaga), ülekulu kaubakoodiks valid kanalisatsioon ja meetodiks näituri tarbimine ning saada müügiarvetele. Nüüd tuleb müügiarvele eraldi ridadega vesi ning kanalisatsioon.

Lisakulude lisamine kulutüüpide tarbimise alusel müügiarvele.

Siit saab jagada näiteks vee soojendamist müügiarvetele sooja vee näitude alusel.

Sooja vee reale lisa summa (vee soojendamiseks kokku lepitud summa või kuidas KÜ otsustatud on). Kaubakoodiks vali vee soojendamine (kaubakood peab olema ennem tehud kaubad ja teenused all) ning saada müügiarvelee