1. Home
 2. Docs
 3. Korteriühistu
 4. Korteriühistu seadistused

Korteriühistu seadistused

Korteriühistu seadistuse all saab määrata mõõdetavad ja fikseeritud arvetele tulevad arveread. Seadistuste alt saab määrata, mida korteriomanikud sisselogides muuta saavad, näitusi saab lukustada ja lisada KÜ kontaktisikute andmeid.

KULULIIK

Vajalik mõõdetavate näitude lisamiseks. Näiteks külm vesi, soe vesi. Loob aluse näitude sisestamiseks korteri omanikele.

Kululiike saab ise lisada valides uus kululiik või valides algseadistus, saab lisada juba määratud kululiike.


Vali sobivad kululiigid ja täida andmed:

 • Nimetus- näiteks külm vesi, soovi korral saad nimetust muuta.
 • Kaubakood- vali kaubakood, näiteks külm vesi. Kaubakoode saad lisada ja muuta registrid – kaubad ja teenused.

Näide: Korteriühistus on kaks mõõtjat- külm vesi ja soe vesi. Lood kululiigid külm vesi ja soe vesi (vajalik et elanikud saaksid sisestada nii külma vee ja sooja vee näitu). Kui soovid et raamatupidamise kontole jookseksid külm ja soe vesi kokku ühele reale ehk vesi ja kanalisatsioon, siis muudad või lood uue kaubakoodi (vesi ja kanalisatsioon) ning valid mõlema mõõtja kaubakoodiks vesi ja kanalisatsioon.

 

 • Kululiik- vali sobiv kululiik- gaas, külm vesi, soe vesi, elekter jne.
 • Näidu lõppkuupäev- vali viimane näidu sisestamise kuupäev ehk mis ajast hakkavad korteriomanikud näite Ellrexi sisestama. Näiteks alustad raamatupidamisega jaanuarist, siis vali kuupäevaks 31. detsember.
 • Ühistu korterid- vali korterid, kes hakkavad näite sisestama. Üldjuhul kõik korterid, aga osades majades ei pruugi olla veemõõtjat mõnel korteril. Korterid tasub kindlasti valida, vastasel korral tuleb sisestada igale korterile käsitsi mõõtur.
 • Töölaua redigeerimine- vali jah või ei muutmiseks töölaual omanikule/elanikule.

Vali loo näidud. Nüüd tekivad valitud korteritele mõõtjad näitude sisestamiseks, mis on näha,  valides korteriühistu- näidud.

Valides lõpus olevale kolme kriipsu nupule saab kululiike muuta ja kustutada. Valides muuda saad mõõturile ka järjekorra lisada, st mis järjekorras mõõtjad on.

FIKSEERITUD ARVEREAD

Siin saab määrata millised arveread on igakuistel arvetel. Näiteks hooldustasu, remondifond, laenumakse jms.

Seadistusega jooksevad need arveread igakuistele arvetele, ise midagi muutma ei pea.

Vali lisa rida, avaneb aken:

 • Kaubakood- vali sobiv kaubakood. Kaubakoode saab muuta ja lisada valides registrid ja kaubad ja teenused. Arvele tekib ühik samuti kaubad ja teenused kaardilt, mis on sinna märgitud.
 • Kirjeldus- annab kirjelduse automaatselt kaubakoodi valimisel. Saab muuta kui soovid arvel täpsustada kirjeldust.
 • Ühistu korterid- vali korterid, kellele see arverida igakuiselt läheb. Kui mõni korter on maksest vabastatud, nt on KÜ vahendanud laenu ja mõni korteriomanik on soovinud laenu summa KÜ-le koheselt tasuda. Siis tuleb märkida korterid, kes osalevad antud kululiigi arvestuses. Kui kõik korterid osalevad tasumises ühtsetel alustel võib korterid märkimata jätta.
 • Alates ja Kuni- vali period mis ajani seda arverida arvestatakse, kui kogu aeg,siis jäta tühjaks. Valik annab võimalusena nt täiendavat remonditasu koguda ainult suvekuudel. Meetodi all saab valida, mille järgi toimub tasude jaotus. Andmed tulevad eelmises osas sisestatud alustel. Samuti saab lisada perioodi, kui näiteks suvekuudel kogutakse remondifondi 0,50 senti ruutmeetri pealt,aga talvekuudel 0,30 senti ruutmeetri pealt,siis saab selle siis määrata, et ei peaks seda muudatust meeles hoidma. Samuti kui näiteks üldkoosolekul otsustatakse et remondifondi summa muutub näitkes kolme kuu pärast 0,30 sendilt 0,60 sendini,siis saad määrata kohe perioodi ära,et ei peaks meeles hoidma, mis kuupäevast alates tuleb teha muudatus. Uue aasta perioodid tuleb täiendavalt juurde lisada.
 • Meetod- vali kuidas toimub kogumine. Näiteks üldpinna järgi, tarbija ehk elanike arvu järgi, korteritele jne.
 • Müügihinna meetod- saab valida, kas müügihind määratakse kaubakoodil või müügihind realt.
 • Müügihind – võimalus määrata fikseeritud arvereale hind. Kui valisid müügihinna meetodiks müügihind realt,siis sisesta siia hind.

Tekivad kõik loodud fikseeritud arveread. Müügiarvetele neid saatma ei pea, tekivad automaatselt kui hakkad koostama KÜ müügiarveid (vajutad Loo KÜ müügiarved müügiarvete alt).

SEADISTUSED

Siin saab seadistada korteriomanike seadistusi, mida nemad muuta saavad Ellrexi keskkonda sisse logides.

 

Aktiveerimiseks vajuta nupule

 • Näita näiturite seerianumbreid – Veemõõtjatel on seerianumbrid, saab märkida kas näidetakse või mitte.
 • Optimatic näitude import – näitusid saab importida kaugloetavate arvestite andmetest.
 • Näita eelmise kuu näiturite kulu- näitab näidusisestamise vormil eelmise kuu kulu.
 • Luba omanikul lisada teateid- omanik saab lisada teateid ning neid kustutada.
 • Luba omanikul muuta elanike arvu korteris- kui omanikule on tehtud kasutaja, siis saab anda talle võimaluse elanike muutmiseks.
 • Luba omanikul muuta arve e-maili- omanik saab muuta arve saabumise e-maili.
 • Luba omanikul muuta kontaktnumbrit- omanik saab muuta oma kontakttelefoni.
 • Luba omanikul ja elanikul muuta autonumbreid- omanik ja elanik saavad muuta autonumbreid.
 • Näitude lukustamise kuupäev töölaual-saad määrata kuupäeva,alates sellest kuupäevast ei saa sisestada enam veenäitusi. Näidud lähevad lukku.
 • Teate signatuur- kui lisada KÜ teadete alla dokument ja lisamise kohta läheb kiri KÜ liikmele. Signatuur nt KÜ Juhatus.

KÜ KONTAKTISIKUTE KONTAKTANDMED

Saab märkida kontaktid, mis on nähtavad KÜ liikmetele, kes kasutavad Ellrex KÜ iseteenindust. Nt Juhatus, raamatupidaja, santehnik jne.